Placení příspěvku

11.10.2012 20:11

Nová forma placení členských příspěvků

 

Vážení rodiče,

chceme Vás tímto informovat o formě placení oddílovýchpříspěvků, která je stanovena pro soutěžní, která je stanovena pro soutěžní ročník 2012 / 2013 takto:

 

kategorie přípravky U8:

 

celkem 3.000,- Kč na SR 2012 / 2013

1.platba nejpozději do 31.10.2012

2.platba nejpozději do 31.3.2013

 

- účet vedený u KB, pobočka Mladá Boleslav,

číslo účtu 19-5797180207 / 0100, variabilní symbol uvádějte VS 8

 

V případě, že bude hráč dlouhodobě zraněn, případně dlohodobě nemocen (délka léčby více než jeden měsíc), bude výše platby oddílového příspěvku v následujícím období o poměrnou část ponížena.

 

Děkujeme za vzájemnou spolupráci.

 

FK Mladá Boleslav - odd. mládeže