Pravidla

01.07.2012 17:07

Pravidla

  • Docházka – v rámci možností dodržovat čas začátku a postupně si zvykat na pravidelnost tréninků

  • převlékání do šaten bez rodičů (výjimka, jen když přijdete pozdě)

  • tréninky v hale bez rodičů – čekat v chodbě

  • turnaje – stravování (ne párky a těžká jídla během zápasového cyklu), dodržování pitného režimu (bez bublinek, nesladké)

  • odchod – když se rodič zdrží syn čeká v šatně s trenérem – prosím o poučení kluků