Souhlas s pořizování a zveřejňováním fotek a videí

02.01.2014 20:55
 

 

Hráč nebo zákonný zástupce hráče svým podpisem při registraci hráče do klubu, souhlasí s tím, aby klub FK Mladá Boleslav pořizoval obrazové a zvukové záznamy z tréninků, zápasů, turnajů a akcí, na kterých se hráč účastní pod hlavičkou klubu a aby takové záznamy bezplatně použil pro své propagační  účely a zejména je zveřejnil na svých internetových stránkách, na propagačních letácích, plakátech, billboardech a dalších reklamních materiálech.
Tento souhlas se uděluje ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako svolení s použitím svých obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů mé osoby a/nebo mého syna/dcery.