Studie zranění

10.09.2012 22:24

Dobrý den přeji všem,
UEFA, FIFA vybrala dva státy ( ČR a Švýcarsko ) pro tento fotbalový ročník jako fotbalové země, kde se bude studovat zranění dětí v nejmladším věku. Proto Vás prosím, vyplnění souhlasu na tréninku, který podepíšete a každý týden se bude zasílat na svaz formulář kdo je zdráv a kdo ne. Jedná se vždy o dva ročníky dohromady. To znamená U12/U11 , U10/U9 , U8/U7.
Toto zkoumání bude probíhat do konce června 2013, proto Vás prosím o spolupráci.  

Mládež FK Mladá Boleslav


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace:

Základní informace trenérů/správců týmu o studii

“Výskyt zranění dětí při fotbale”

pořádaný lékařskou komisí FIFA, Švýcarsko

a FIFA Medical Centre of Excellence, Ortopedická klinika 1.LF UK v Praze a Nemocnice Na Bulovce, 180 81 Praha 8, Budínova 2

a ve spolupráci s Fotbalovou asociací České republiky

 

Vážení trenéři a správci týmů,

 

Dovolte mi seznámit Vás se základními informacemi o studii pořádané Mezinárodní fotbalovou federací FIFA se souhlasem a podporou Fotbalové asociace České republiky o výskytu zranění dětí při fotbale. Tato studie je z medicínského hlediska mimořádně důležitá, protože podobná studie nebyla ještě v odborném písemnictví publikována. Pro náš fotbal lze studii považovat za velmi prestižní, protože pro studii byla vybrána pouze Česká republika a Švýcarsko. 

Cílem studie je zjistit všechny okolnosti zranění při fotbale v dětském věku, které budou sloužit jako podklady pro prevenci úrazů ve fotbale již od útlého věku, tak, aby byl fotbal pro děti bezpečnou hrou utužující zdraví a tělesnou zdatnost a nikoliv rizikem poškození zdraví. Do studie budou zařazeny 3 věkové kategorie dětí – a to jak chlapců, tak případně dívek a to věkové skupiny 7/8, 9/10 a 11/12 let.

Studie bude probíhat po dobu podzimní a jarní sezóny 2012/2013.  Vašim úkolem bude sběr dat o tréninkových jednotkách a zápasech a zraněných hráčích v souvislosti s tréninky a fotbalovými zápasy, a to v týdenních intervalech. Data bude možné posílat buď přes internet přímo do centrální databanky v Curychu anebo do naší databanky v České republice.  Bude Vám umožněno zasílání dat i v papírové formě, pokud si to budete přát. V případě zranění Vašich svěřenců budete zjišťovat okolnosti úrazu. Rodiče dětí by s Vámi měli spolupracovat při zjištění podrobností o úrazu a poskytnout Vám eventuálně lékařskou zprávu o léčení. V těchto případech budete kontaktováni lékaři z našeho centra, kteří se budou o sběr dat starat.

 

Toto je pouze základní informace o studii, která se rozběhne po vyplnění potřebných dat do centrální databanky. Poté Vám bude zpřístupněn program a formuláře, které budete pravidelně vyplňovat. Možná se Vám to již nyní zdá složité a časově náročné, ale opak je pravdou – evidence probíhá velmi snadno a logicky a není časově náročná. Ohodnocení Vaší práce Vám bude sděleno zástupci FAČR.

Již nyní bych chtěl vyzvednout Vaši nezastupitelnou a nesmírně důležitou úlohu při sběru dat, protože na Vás bude záležet, jak kvalitní výstup ze studie vyplyne. Podobná studie proběhla v ČR v letech 1997/98 u dospělých fotbalistů a byla velmi vysoce hodnocena a stala se základem pro další studie FIFA.

 

 

Protože vím, že u některých z Vašich týmů již začala sezóna, prosím Vás o prozatimní pečlivé zaznamenání údajů:

A) kdy Vaši hráči začali trénovat a hrát

B) který hráč byl zraněn, kdy a jaké zranění a okolnosti (faul, kontakt, bez kontaktu), jak dlouho nebyl schopen hrát, kolik dní chyběl pro zranění.

Tato zranění potom budou zaznamenána do definitivního programu studie.

 

Těším se na úspěšnou spolupráci s Vámi při sběru dat v této jedinečné studii.

 

V Praze, 26.8.2012

 

Doc. MUDr. Jiří Chomiak,CSc

Člen Lékařské komise FIFA a FAČR

FIFA Medical Centre of Excellence

Ortopedická klinika 1.LF UK a Nemocnice na Bulovce, Budínova 2

180 81 Praha 8

(tel. 602396933)